Fizik

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Enerji ve maddenin; devinimini ve birbiriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı.