Ervah

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Ruhlar.