Erek

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Ermek, ulaşılmak istenen hedef, amaç, gaye, maksat.