Ebulpapel

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Çok zengin, para babası. "Şu fenerli Hacı Bey var ya, dragona benzer ama ebulpapelin önde gidenidir."