Derece

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Bir sürecin bölümlerinden her biri. Aşama. Basamak. Kademe.