Delidolu

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Sonunu düşünmeden konuşan, delice ve çocukça işler yapan.