Dangalak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Düşüncesiz, budala, aptal, akıl yoksunu, hödük.

Boşboğaz.