Cihaz

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Belli bir iş için kullanılan alet. Aygıt.