Cadde

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Daha küçük yolların, sokakların bağlandığı geniş yol.