Beynelmilel

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Milletlerarası, uluslararası. İki veya daha fazla milletin arasında geçen. Ulusları ilgilendiren.