Batmak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Bir sıvının içine girmek.

Sivri uçlu bir maddenin, yumuşak bir şeye girmesi, gömülmesi.

İflas etmek.