Bargam

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Levreğe benzer bir balık.