Aval

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Fransızcadan.

Poliçelerde; borçlunun borcunu ödememesi durumunda, üçüncü bir tarafın, senet bedelini alacaklıya ödeyeceğini taahhüt etmesi. "-Aval ettiren müvekkilim, borçlunun yeterince soruşturulmadan aval yoluna gidildiğinden şikayetçidir Hakim Bey. -Anlıyorum... -Bu sebeple davanın düşmesini talep ediyoruz."

Çok saf, enayi, aptal, bön, şaşkın. "Aval misin sen yavrucum? Önüne baksana. -Özür dilerim amcacım, gözlerim görmüyor da... -Öyle mi? Gel bakim buraya. Kaç yaşındasın sen? Adın ne?"