Atmasyonel

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Yalan tarafından, uydurma.