Aile

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Toplumdaki en küçük birim.

Anne, baba, çocuk veya çocuklardan oluşan topluluk.

Akraba.

Amaç birliği olan, aynı gaye için birlikte çalışan insanlar bütünü.

Hayvan, bitki vb. gruplarda sınıf, kategori çeşidi.