Afi atmak

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Kabadayıca davranışlarda bulunmak, külhanbeyce davranmak, gösteriş yapmak, üstünlük taslamak, fiyaka satmak, böbürlenmek.