Adi

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Arapçadan.

Özelliği bulunmayan, sıradan, bayağı.

Aşağılık, kötü, pespaye.