Aczmendi

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden

Acizlik. Güçsüzlük.