İye

Argoca - Türkçe Sözlük sitesinden
  • Kullanım hakkını elinde bulunduran. Sahip.